16. travanj 2024.
  
Kalkulator kamata

 Skip Navigation LinksNaslovnica > Informacije > Česta pitanja

Što je potrebno za uspješan poduzetnički pothvat?

 • Uspješan poduzetnički pothvat je spoj dobre ideje, kapitala i znanja da se ideja realizira uz optimalne uvjete, što rezultira najvišim profitom.
 • U razradi poduzetničke ideje pomoći će vam idejna skica ili skraćeni poslovni plan u kojem trebate sagledati marketinške mogućnosti plasmana svojih proizvoda ili usluga na tržištu, vodeći računa o prisutnoj konkurenciji i potražnji za vašim proizvodima ili uslugama, te cjelokupnost troškova koji nastaju u procesu proizvodnje i plasmana proizvoda ili usluga.
 • Nakon ovog koraka sagledavate kolika su vam sredstva potrebna za realizaciju poduzetničkog pothvata, kojim sredstvima raspolažete, te koje su mogućnosti kreditiranja dijela sredstava koji vam nedostaje, uz koje uvjete.
 • Nakon toga slijedi izrada poslovnog plana ili studije koja će vama i poslovnoj banci dati stručnu informaciju o procjeni opravdanosti poduzetničkog pothvata.

Koje je značenje procjene boniteta poduzeća?

Postoje tri glavna razloga utvrđivanja boniteta poduzeća:

 • potreba kontinuiranog praćenja vlastite financijske situacije, analiziranja ostvarenih financijskih pokazatelja, planiranja financijskih instrumenata i provođenja financijskog nadzora
 • izračunavanje i analiza financijskih pokazatelja poslovnih partnera s kojima poduzeće posluje
 • pružanje potencijalnim ulagačima ili kreditorima relevantne informacije o poslovanju u cilju donošenja odluka za financijskom potporom

Na temelju koje dokumentacije se utvrđuje bonitet poduzeća?

Osnovna podloga za utvrđivanje boniteta poduzeća jesu financijski izvještaji poduzeća: bilanca, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanom tijeku. Analizirajući podatke i rezultate iskazane u ovim financijskim izvještajima kroz najmanje dvije godine, ispituje se i analizira financijski položaj poduzeća s ciljem da se utvrdi je li taj položaj dobar ili loš. Temeljni zadatak analize položaja poduzeća je ispitati i utvrditi sljedeće:

 • strukturu bilance sredstava i njihovih izvora
 • strukturu tekućih sredstava i izvora
 • pokrivenost stalnih sredstava i stalnih zaliha trajnim izvorima sredstava
 • investicijska sposobnost
 • analiza dugoročne financijske ravnoteže
 • analiza kratkoročne financijske ravnoteže
 • usklađenost između stupnja likvidnosti pojedinih elemenata aktive i stupnja ročnosti pasive

Koje su metode i tehnike ocjene kreditne sposobnosti poduzeća?

metoda usporedne analize
uspoređuje bilančne pozicije dva uzastopna razdoblja i utvrđuje indekse rasta ili pada
metoda analize trenda
promatra se više uzastopnih godina poslovanja | cilj je dobiti informaciju o smjeru i dinamici promjena u gospodarskom položaju poduzeća
metoda ocjene sa stajališta pripadnosti grani djelatnosti
uspoređuje pojedine koeficijente ili pokazatelje poduzeća u odnosu na prosječne pokazatelje grupacije
metode analize izvještaja o financijskoj snazi poduzeća
utvrđuje se neto obrtni kapital i promjene na njemu | podloga za izvještaj jesu promjene u bilanci i računu dobiti i gubitka u dva razdoblja | analiza promjena neto obrtnog kapitala prikazuje razvoj financijske strukture poduzeća i solventnosti poduzeća na duži rok

Kako se izračunava pokazatelj kreditne sposobnosti poduzeća?

Ovaj pokazatelj utvrđuje se kao odnos ukupnih dugoročnih kredita i ukupnih trajnih izvora vlastitih sredstava (osnivački kapital, rezerve, neraspoređena i zadržana dobit vlasnika).

Kako se izračunavaju pokazatelji zaduženosti poduzeća?

koeficijent zaduženosti
mjeri odnos ukupnih obveza u odnosu na ukupnu aktivu | koeficijent pokazuje koliko se ukupnih sredstava financira iz tuđih izvora i u pravilu trebao bi biti 50% ili manji
koeficijent vlastitog financiranja
radi se o recipročnoj vrijednosti koeficijenta zaduženosti | trebao bi biti veći od 50%
pokazatelj pokrića kamata
izračunava se kao odnos dobiti prije oporezivanja uvećane za kamate i godišnjih troškova kamata | što je pokazatelj veći sigurnost kreditora je veća
IDRIS d.o.o.
Janeza Trdine 1
51000 Rijeka
Tel +385 51 317 300
GSM +385 98 928 8003
email
idris@idris.hr
 
 
 

 Ponuda usluga

 • Investicijski elaborati za dobivanje kredita
 • Planovi poslovanja malim poduzetnicima
 • Financijski konzalting
 • Organizacija financijske funkcije u poduzeću
 • Kontroling-upravljanje poslovnim rezultatom
 • Financijsko restrukturiranje poduzeća
Rimski mozaik u Rijeci
O nama | Zaštita privatnosti | Uvjeti korištenja | Oglašavanje | Pomoć
Copyright © 2009-2024 Idris d.o.o. Rijeka. Sva prava zadržana. Autorska prava.